Baiboly ho an’ny ankizy ( teny malagasy, Frantsay ary Anglisy)

Baiboly ho an'ny ankizy amin'ny Teny malagasy, frantsay, anglisy

Tonga ny proclaimer dikanteny katolika

 

Tahaka an'izao ny endrik'ilay proclaimer

Maro ireo karazam-piangonana miara-miasa amin’ny tetik’asa Finoana Azo avy amin’ny Fihainoana (FIAFI). Hatramin’izay dia ny dikanteny Protestanta sy ny dikanteny iombonana no nampiasaina. Tsy nahasakana ny fiangonana EKAR hiara-hiasa anefa ny tsy fisian’ny dikan-teny Katôlika amin’ity fitaovana Proclaimer ity na dia eo aza ny hetaheta. 31 amin’ny 31 amin’ireo fiangonana Katolika ao Fianarantsoa ohatra dia samy manatanteraka fihainoana isan-kerinandro avokoa.

17 martsa 2011: Tonga soa aman-tsara ny Proclaimer dikanteny Katolika miisa 400

Mpandray anjara tamin'ny fandraisam-peo

Ho famaliana izany hetaheta izany ary: Ny volana may 2010 dia tonga teto Madagasikara ny ekipan’Atoa Michael Martins avy any Mozambika hanatontosa ny fandraisam-peo ho famokarana ny Proclaimer dikanteny Katôlika. Noho ny fiaraha-miasa tamin’ny foiben’ny fiangonana EKAR dia tsy nanano-sarotra ny fanatontosana ka ny 17 marsa 2011 no tonga voalohany teto amin’ny foiben’ny FMBM teto Antaninarenina ny Proclaimer dikanteny Katôlika miisa 400.

 Antenaina araka izany ny firoboroboan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta, ary tsy ho latsa-danja koa anefa ny an’ny fiangonana hafa sisa rehetra.