Banquet des Pasteurs (Dépôt Biblique Toliara)

  1. Banquet des Pasteurs (Dépôt Biblique Toliara)

Banquet des Pasteurs 2013( Restaurant NADIH, FMBM)

Ny  BANQUET des PASTEURS, no fotoana iray ao anatin’ny taona nofidin’ny Dépôt Biblique eto Toliara, hihaoana sy ifampitafana amin’ny mpitondra fiangonana sy ireo mambra ny OITRA 21 eto Toliara, efa ho valo taona izao.

Mandritra izany fotoana izany fotoana izany no :

  • Itaterana sy isaorana azy ireo, ny zavatra natao sy vita nandritra ny taona lasa.
  • Ampahafatarana ny asa miandry amin’ny taona vaovao
  • Angatahana soso-kevitra amin’izy ireo izay fomba hanatsarana ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana
  • Andraisana izay jery kiana mety ho sakana amin’ny fiaraha—miasa

Banquet des Pasteurs 2013( Restaurant NADIH, FMBM)

Faranana amin’ny fiaraha-miasakafo, ny fotoana izay azo lazaina ho sehatra tokana mampiray latabatra ny fiangonana samihafa, na toa mifanenjika azy andavan’andro.

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly tao Toliara

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly teto Toliara (10 febroary 2013)

Notanterahina ao amin’ny fiangonana FAHAZAVANA ao amin’i KRISTY  ( FAKRI), ny Alahadin’ny baiboly nokarakarain’ny Komitim-paritra eto Toliara, tarihin’ny Réverand Père Lucien DESA, izay filohany ; ny alahady 10/02/13 tolakandro.

Alahadin'ny Baiboly tao Toliara (10 febroary 2013)

Navoaitran’i Pasteur MOSA Sylvestre, avy amin’ny fiangonana Advantista, nandritra ny toriteny, fa maro ireo foto-kevitra novoizina teto amin’izao tontolo izao toy ny MARXISMA , LENINISMA, DJOUTCHEE sns…, fa rava sy lefin’ny taona nifandimby ireny rehetra ireny, fa ny baiboly tsy mety lefy na dia efa roa arivo taona mahery no niasany, ary nifandimbiasan’ireo fanenjehana maro samihafa, koa tena mety tokoa ny loha-hevitra nofidina tamin’ity taona ity hoe :  » NY TENIN’ANDRIAMANITRA LOHARANON’NY FIAINANA »

Fanompoam-pivavahana Alahadin'ny Baiboly tao Toliara

Feno ny fiangonana ary tena nafana dia nafana tokoa izany fotoam-pankalazana izany. Nofaranana tamin’ny ANTSAM-PIDERANA ny fotoana.

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly manerana ny Nosy

Akon’ny Alahadin’ny Baiboly tao Sambava (10 febroary 2013)

Stand Alahadin'ny Baiboly tao SAmbava

Fanompoam-pivavahana Alahadin'ny Baiboly 2013 KP Sambava