New Malagasy Game: Interwoven Words or Kintenontenonteny

New Malagasy Game:   Interwoven Words or Kintenontenonteny

Within the frame of the 190th anniversary of the fixation of the Malagasy language in the Latin character, which started on March 26 at the Bible House,  younger generation as well was involved by participating in the new Malagasy words games whose creative name is Kitenintenonteny or interwoven words.

Group photo, all have received their prizes according to their scores and age.

The event was jointly organized by the Bible Society and the National Center for Malagasy Language, on Wednesday 3rd April, always at the Bible House.

Four teams of four children had to compete and had to find in each round two words to be interwoven from some number of letters . Thereafter, one child, picked out of the team,  checks  if the word exists in the Malagasy dictionary or in the Bible for 1mn30,

The Kitenontenonteny game has many advantages for the children who play:

-          It  teaches them to use quickly the dictionary ,

-          It Increases their love for and knowledge of their native language,

-          It trains them to be alert and quick reacting,

-          And finally,  it trains them for  team work since their childhood.

The preparation team from the National Center for the Malagasy Language

All children who participated in the event got their own prize according to both  their scores and their age: God’s Word in their native language printed in the Latin character.

One team listening attentively to the rules of the game

Malagasy Bible Society

April 2013

LALAO KITENONTENONTENY

LALAO   KITENONTENONTENY

Ho tohin’ny fanamarihana ny 190 taona nandraiketana ny Teny Malagasy tamin’ny endrin-tsoratra Latina , izay natomboka tamin’ny 26 Marsa lasa teo tao amin’ny FMBM, dia nandray anjara ihany koa ny ankizy tamin’ny alalan’ny lalao « Kitenontenonteny », niarahan’ny FMBM nanatanteraka tamin’ny Foibe momba ny Teny ao amin’ny Akademia Malagasy ny Alarobia 03 Aprily lasa teo tao amin’ny FMBM ihany.

Ireo mpandray anjara, samy nahazo ny valisoa tandrify ny taonany sy ny zava-bitany. Group photo, all have received their prizes according to their scores and age.

Tarika efatra misy ankizy efatra avy no nandray anjara . Raha azavaina fohy ity lalao vaovao ity dia misy hitovizany amin’ny “Des Chiffres et des Lettres” fahita amin’ny fahitalavitra, saingy tsy maintsy atenona ny teny roa: ny iray mitsivalana ary ny iray mitsangana, dia toy izay hatrany. Ny mpifaninana ihany avy eo mijery na misy ao anatin’ny Rakibolana/Baiboly ny teny  na tsia.

Rtoa Aina , avy amin’ny Foibe Momba ny teny, manazava ny fitsipi-dalao Mrs Aina, from the National Center for Malagasy Language, explaining the rules of the game

Marolafy ny tombotsoa azo amin’ny fampanaovana ny ankizy ity lalao ity:

-Fanazarana azy hitady teny ao anatin’ny Rakibolana,

-Fanabeazam-boho ny fahalalany sy ny fitiavany ny teny Malagasy,

-Fitaizana ny hakingan-tsaina sy vatana,

-Fitaizana ho amin’ny fiaraha-miasa amin’ny hafa, satria tarika hatrany no mifaninana.

Samy nahazo ny valisoa tandrify ny sojakin-taonany sy ny laharany avy ireo rehetra nandray anjara Soratra Masina amin’ny Teny Malagasy.

FMBM Aprily 2013.