FIAFI (Août 2014)

Madame Lalaina

La joie de Lalaina, une aveugle de 38 ans, fut énorme lorsqu’elle a franchi le seuil de la Société Biblique Malagasy ce matin.

« Cela fait un an et 5 mois que j’ai voulu venir ici afin de demander une Bible en version audio que je pourrai écouter. J’ai grandement besoin de la parole de Dieu mais je n’ai personne pour me lire cela tous les jours. A part cela, je n’ai personne pour me conduire jusqu’ici. Ma Sœur Marie qui habite à Fianarantsoa était passée chez moi, et je lui ai convaincu de m’emmener ici »

On a expliqué à Lalaina qu’il y a les Proclaimer, mais cet appareil est destiné à créer u groupe d’écoute de la parole, donc il n’est pas possible de lui en fournir un

Mais on a ensuite proposé aussi qu’il y a ce qu’on appelle BIBLESTICKS qui contient la même version, et que tout le monde peut en acheter à un prix de 45 000 Ar. Elle redressa lentement sa tête en disant qu’elle n’avait même pas un sou dans sa poche

Et finalement, on lui a dit alors de collecter de l’argent pour pouvoir acheter une radio cassette, comme cela, on pourrait lui donner gratuitement un album cassette qui contient le Nouveau Testament en version Audio

Elle ne savait plus comment exprimer sa joie quand on lui a donné la cassette. On a vraiment été ému en voyant son sourire à cause de cette cassette.

Alors, je voudrais attirer notre attention, pourrions-nous nous comparer à Lalaina. Ce soif immense de la Parole de Dieu ! Nous, qui sommes capable de lire, trouvons toujours d’excuses comme le manque de temps etc. ce qu’à fait Lalaina n’est autre qu’un exemple à prendre. Profitons de toutes les bonnes choses que Dieu nous a procurées afin d’accomplir sa volonté, et je suis sûre que le soif de sa Parole se met à la première liste.

Je joints à cet article une photo de Lalaina, elle m’a donné son accord pour que je puisse la diffuser afin de nous encourager tous.

Lily RAFARALAHY

FIAIFI (Août 2014)

Ramatoa Lalaina

Hafaliana tsy nisy toy izany ny an’i Lalaina, 38 taona, manana fahasahiranana eo amin’ny fahitana, raha niditra ny trano foiben’ny Mampiely Baiboly eto Antaninarenina androany maraina.

« Efa herintaona sy 5 volana aho izy no nikasa hankaty mba hitady Soratra Masina henoina satria tsy misy olona afaka mamaky ho ahy isanandro nefa izaho mila izany. Tsy misy olona afaka mitantana ahy koa mba hankaty aminareo hanontany ny mahakasika io Soratra Masina henoina io. Sendra nandalo teto Antananarivo ny zokiko avy any Fianarantsoa dia tsy namelako raha tsy nitondra ahy aty »

Nazavaina taminy fa misy ny proclaimer (radio kely)  saingy tsy natao ho an’olon-tokana izy iny fa natao ho an’ny vondrom-pihainoana misy olona maro, noho izany tsy nety taminy

Nazavaina koa nefa fa misy ny BIBLESTICKS, izay azon’ny olon-tokana vidina, mitovy ihany ny ao anatiny ary 45 000 Ar ny vidiny ; dia niondrika izy ary nilaza fa tsy manana na dia ariary aza

Farany, dia nolazaina azy hoe manaova ezaka ary ahafahanao mividy radio-cassette kely araka izay tratran’ny volanao ary dia omena K7 mirakitra tenin’Andriamanitra maimaim-poana ianao.

Tsy hitany intsony izay nanehoana ny hafaliany vantany vao nomena azy ny Kasety. Tena nampihetsi-po ny nahita ny tsikiny noho ny fahazoana ity Soratra Masina henoina ity.

Te hisarika ny saintsika aho hoe mba aiza ho aiza isika manana maso afaka mahita raha mitaha amin’i Lalaina amin’izany fangetahetana lalina ny Tenin’Andriamanitra izany ? mahita fialàna maro isika toy ny hoe tsy misy fotoana, sns. Antenaiko fa ho lesona ho antsika ny ohatra nomen’i Lalaina. Araraoty ny tombontsoa rehetra omen’ny Tompo anao hanaovana ny sitrapony ary inoako fa lohalaharana amin’izany ny hetaheta ny Tenin’Andriamanitra.

Indro alefako ato ny sariny izay efa nahazoana fankatoavana tanteraka taminy ka azo aparitaka hampahery antsika rehetra

Lily RAFARALAHY