VOANTSINAPY 2013

VOANTSINAPY 2013

Hetsika voalohany: FAHOMBIAZANA

Fanamby sarotra, nitaky finoana

voantsinapy 2013

Fanamby lehibe no niandry ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy sy ireo Fikambanana maro niara-niasa akaiky taminy nandritry ny fanomanana ny VOANTSINAPY 2013. Nody ventiny anefa ny rano natsakaina ary voazaha toetra ny finoana Voantsinapy satria ankizy manodidina ny 27 000 teo ho eo no namaly ny antso teny amin’ny COLISEUM Antsonjombe ny Asabotsy 15 jona lasa teo. Tiana (anefa) ny manamarika fa sambany no nikarakarana izao hetsika izao. Raha ny traikefan’ireo efa zatra mampiasa ity toerana ity dia somary manano sarotra hatrany ny famenoana ity kianja be ity noho izy somary nahazo sisin-toerana fa tsy ampovoan-tanana. Tsy nahasaka ireo ankizy marobe anefa izany rehetra izany.

Ankizy ranoray: tratra ny tanjona

voantsinapy 2013

Fifaliana, fiarahana nidera ary indrindra sehatra nanehon’ireo ankizy marobe ny fahaiza-manaony tanteraka rehefa ankinina aminy manontolo ny fanatontosana rehetra. Nanaitra ny maro ilay fanompoam-pivavahan’ankizy izay tsy nisy mpandray anjara olon-dehibe na dia iray akory aza, nanome endrika manokana sy nahavariana ny maro ohatra ireo mpitendry zava-maneno isan-karazany izay ankizy avokoa. Tratra ny tanjona dia ny hoe: Ankizy ranoray.

Tavoahangin-drakitra: ankizy manome ho an’ny ankizy

voantsinapy 2013

Fa fotoana anankiray nahafahan’ny ankizy naneho ny fahafahany manolotra koa iny fotoanan’ny VOANTSINAPY iny. Nisy fanentanana manokana niantsona ireo izay vonona handray anjara amin’ny alalan’ny fanaovana tavoahangin-drakitra ahafahana mamokatra Soratra Masina ho an’ny ankizy hafa toa azy ireo. Maherin’ny 2800 ireo namaly ny antso tamin’izany.

Manao ahoana ny tohin’ny hetsika?

Afa-po avokoa ireo izay sendra anay ary nanamafy fa tsy hanao ambanin-javatra ity hetsika ity amin’izay andiany manaraka mety ho karakaraina. Tsara ho tsipihina  fa nahazo boky sahaza avokoa ireo zaza manodidina ny 35.000 tonga teny an-toerana ireo. Raha ny dom-berina avy amin’ireo tonga teny an-toerana no jerena dia azo antoka fa ho feno hipoka ny Coliseum Antsonombe amin’ny andiany manaraka. Irariana indrindra ny hitohizan’ity hetsika VOANTSINAPY ity, ary entanina sahady aza ireo malala-tanana sy ireo tompon’andraiktry ny sehatra mahakasika ny ankizy isan-tsokajiny hifanohana amin’ny fikarakarana ny hetsika toy itony, mba ahafahana manome mihoatra noho ny Boky mihintsy aza!

voantsinapy 2013

About madadmin

Speak Your Mind