FIAIFI (Août 2014)

Ramatoa Lalaina

Hafaliana tsy nisy toy izany ny an’i Lalaina, 38 taona, manana fahasahiranana eo amin’ny fahitana, raha niditra ny trano foiben’ny Mampiely Baiboly eto Antaninarenina androany maraina.

« Efa herintaona sy 5 volana aho izy no nikasa hankaty mba hitady Soratra Masina henoina satria tsy misy olona afaka mamaky ho ahy isanandro nefa izaho mila izany. Tsy misy olona afaka mitantana ahy koa mba hankaty aminareo hanontany ny mahakasika io Soratra Masina henoina io. Sendra nandalo teto Antananarivo ny zokiko avy any Fianarantsoa dia tsy namelako raha tsy nitondra ahy aty »

Nazavaina taminy fa misy ny proclaimer (radio kely)  saingy tsy natao ho an’olon-tokana izy iny fa natao ho an’ny vondrom-pihainoana misy olona maro, noho izany tsy nety taminy

Nazavaina koa nefa fa misy ny BIBLESTICKS, izay azon’ny olon-tokana vidina, mitovy ihany ny ao anatiny ary 45 000 Ar ny vidiny ; dia niondrika izy ary nilaza fa tsy manana na dia ariary aza

Farany, dia nolazaina azy hoe manaova ezaka ary ahafahanao mividy radio-cassette kely araka izay tratran’ny volanao ary dia omena K7 mirakitra tenin’Andriamanitra maimaim-poana ianao.

Tsy hitany intsony izay nanehoana ny hafaliany vantany vao nomena azy ny Kasety. Tena nampihetsi-po ny nahita ny tsikiny noho ny fahazoana ity Soratra Masina henoina ity.

Te hisarika ny saintsika aho hoe mba aiza ho aiza isika manana maso afaka mahita raha mitaha amin’i Lalaina amin’izany fangetahetana lalina ny Tenin’Andriamanitra izany ? mahita fialàna maro isika toy ny hoe tsy misy fotoana, sns. Antenaiko fa ho lesona ho antsika ny ohatra nomen’i Lalaina. Araraoty ny tombontsoa rehetra omen’ny Tompo anao hanaovana ny sitrapony ary inoako fa lohalaharana amin’izany ny hetaheta ny Tenin’Andriamanitra.

Indro alefako ato ny sariny izay efa nahazoana fankatoavana tanteraka taminy ka azo aparitaka hampahery antsika rehetra

Lily RAFARALAHY

About madadmin

Speak Your Mind